Zalety termomodernizacji:

  • Mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby wentylacji oraz klimatyzacji, nawet do 70%
  • Obniżenie kosztów klimatyzacji budynku

 

  • Funkcjonalność
  • Komfort optyczny wewnątrz budynku

Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. 

POBIERZ PREZENTACJE

 

 

Termomodernizacja przy użyciu produktów: